ความมุ่งมั่นของเรา
         เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เน้นคุณภาพของงาน และความปลอดภัยในการทำงาน มาโดยตลอด เรามีทีมงานบริหาร วิศวกร สถาปนิก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และทีมงานช่าง ที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานออกมาเปี่ยมด้วยมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ว่าผู้ว่าจ้าง อย่างสูงสุด
บริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด
       บริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด เป็นบริษัท ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการก่อสร้าง มามากกว่า 40 ปี โดยเฉพาะในการทำธุรกิจถมที่และก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันต่างๆ เราดำเนินการโดยเป็นคู่สัญญากับบริษัทน้ำมันต่างๆมาตลอด อาทิเช่น บริษัทเอสโซ่ฯ บริษัท โมบิลออยล์ บริษัท เชลล์ฯ บริษัท คาล์เท็กซ์ฯ บริษัท คูเวตปิโตรเลี่ยมฯ หรือ บริษัท ปิโตนาสฯในปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (JET เดิม) บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และอื่นๆ โดยบริษัทสามารถรับงานได้ครบวงจรเริ่มจากงานเขียนแบบ งานยื่นขออนุญาตก่อสร้าง งานถมที่ งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบน้ำมัน ระบบปรับอากาศ นอกจากนี้ บริษัท ยังรับงานถมที่และก่อสร้าง โรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดกลางเช่น ตลาดโลตัส งานถนน งานราชการ งานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร งานโครงสร้างเหล็กอาคารต่างๆ โดยบริษัท มีโรงงานประกอบโครงเหล็กที่มาตรฐาน เป็นของตัวเอง บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่

สถานี้บริการน้ำมัน

อาคารจำหน่ายสินค้า

หมู่บ้าน

งานก่อสร้างอื่นๆ
Copyright 2011 © AkaraOlan (1996) Company Limited . All Rights Reserved.